sagir-tzold-op
תמונת עטיפת מגמות אוגוסט 2017

שלום רב,

אנו שמחים להודיע על הופעת גיליון נב(1) של כתב העת מגמות היוצא לאור במהדורה מורחבת. זהו הגיליון הראשון בעריכתן של פרופ' מימי אייזנשטדט ופרופ' תמר הרמן, ובו תמצאו מאמרים במגוון תחומים, ביניהם 
חברה, חינוך, משפחה, קהילה וארגון, תקשורת ודעת קהל.

זוהי גם הזדמנות לשוב ולקרוא להגשת מאמרים חדשים לכתב העת בהתאם למדיניות המערכת.

לצפייה בתוכן העניינים


לצפייה חינם במאמר: "דפוסים ליישוב עימותים ויחסי זוגיות בבגרות המאוחרת: כלים שלובים או כלים שבורים?" מאת ליאת קוליק, שולמית ולפיש וגבי ליברמן


לכניסה לאתר