header-sociologytikshoret
5_0

ערב עיון

טכנולוגיה יוצאת משליטה?
מוסר ואתיקה בטכנולוגיות תקשורת חדשות
יום רביעי, טו באלול תשע"ז, 6 בספטמבר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשות מסתמכות יותר ויותר על סוכנים לא אנושיים כדי לבצע משימות ולקבל החלטות שבעבר היו נתונות לשיקול דעתם של בני אדם. אחד הבולטים שבסוכנים האלה הוא האלגוריתם. בנייתו ותחזוקו אמנם נובעים מרצון אנושי ומגלמים "סוכנות" אנושית, אך כניסתו לעולמות החיים שלנו – מבחירת התכנים שנראה בפייסבוק, דרך כתיבה של דיווח עיתונאי, ועד בחירה עצמאית של מל"טים אם להטיל פצצה אם לאו – מעוררת בה בעת דאגה. האם לטכנולוגיות כאלה יש "סוכנות" משל עצמן? האם הן פועלות על פי הגיונות ורצונות החורגים מכוונתם המקורית של מי שתכנן אותן? ומעל הכול  האם בכוחן להשפיע על חיינו בדרך החותרת תחת הבחירה והחופש האנושיים?
  
16:15 התכנסות וכיבוד קל
    
16:30 דברי פתיחה
ד"ר ערן פישר
, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
    
16:45 ד"ר בועז מילר, מכון כהן, אוניברסיטת תל אביב ומדרשת פיינברג, מכון ויצמן
השלמה אוטומטית אחראית באינטרנט
   
17:15 ד"ר מעיין פרל, בית הספר ללימודי משפטים, המכללה האקדמית נתניה
שלטון החוק או שלטון הטכנולוגיה - מהכרעות אנושיות לבינה מלאכותית
   
17:45 ד"ר כרמל וייסמן, אוניברסיטת תל אביב
האח הגדול כחתול חמוד: על אלגוריתמים ותעתועים פוסט-אנושיים  
   
סיום משוער בשעה 18:45
     
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן

אם נחוץ הסדר הנגשה, נא לפנות לדוא"ל: nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.