OP
logo_Innovation
logoShoham
הנכם מוזמנים לסמינר מחקרי סטודנטים
בסמינר זה ירצו שלושה סטודנטים
שאותם מנחים חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.
הנכם מוזמנים לדיון וחשיבה משותפת על המחקרים שיוצגו.


יום רביעי, יד באייר תשע"ז, 10 במאי 2017, בשעה 13:00, אולם קנבר, בניין הכיכר, קומה 1
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
students
תקצירי ההרצאות

1. איל רבין בהנחיית פרופ' מרקו קאלז (האוניברסיטה הפתוחה בהולנד) וד"ר יורם קלמן (האוניברסיטה הפתוחה בישראל)
בין שני מודלים (עסקיים) להשכלה הגבוהה - הצעה להסתכלות חליפית על קורסים מקוונים, פתוחים ומרובי משתמשים

הצורך העולה וגובר של אנשים בחברת המידע ללמוד לאורך החיים (Lifelong learning) העלה את קרנם של הקורסים המקוונים, הפתוחים ומרובי המשתמשים. המבנה הייחודי של קורסים אלה חושף את המתח הקיים בין שני מודלים של השכלה גבוהה. מצד אחד, מודל ההשכלה הגבוהה המסורתית הדוגל בפיתוח מרכזי, בסטנדרטיזציה גבוהה של חומרי לימוד, ובדרישות קדם. מהצד השני, מודל חומרי הלמידה הפתוחים הדוגל בפיתוח מבוזר, ברמות גימור שונות, ובפתיחות לכול.
בהרצאה נטען כי הדיון המתנהל כיום סביב הקורסים המאפשרים למידה פתוחה ועצמאית מתעלם מפערים בין שני המודלים. לדוגמה, מקובל לבחון את הצלחת המשתתפים בקורסים הללו באמצעות מדדים המקובלים בהשכלה הגבוהה המסורתית כגון אחוזי סיום קורס או קבלת תעודת סיום. אנו מערערים על גישה זו ומציעים מדדי הצלחה חדשים, כגון שביעות רצון המשתתף והגשמת היעדים האישיים שלו.
המחקר שיוצג משלב מתודולוגיות של כריית מידע חינוכי דיגיטלי (Educational data mining), ניתוח למידה (Learning analytics) וכריית תהליכים (Process mining). במהלך ההרצאה יוצג הבסיס התיאורטי והמתודולוגי של המחקר ויוצגו שני בסיסי נתונים שנאספו לצורך מחקר זה.


איל רבין הוא דוקטורנט במכון Welten, באוניברסיטה הפתוחה בהולנד. איל הינו פסיכולוג חברתי (MA) המתמחה בתחום הפסיכולוגיה של משתמשי האינטרנט. איל עובד מזה כתשע שנים באוניברסיטה הפתוחה כיועץ הסטטיסטי של המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה וכמנחה בקורס שיטות מחקר במדעי החברה.

2. אורית עבדיאל בהנחיית ד"ר תמר שמיר-ענבל וד"ר אינה בלאו
פיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית בקהילת למידה בקורס אקדמי - היש יצור כזה בכלל?

עם שילוב טכנולוגיות דיגיטליות בהוראה באקדמיה עלה הצורך לבחון כיצד ניתן לנצל את הערך המוסף של מגוון הכלים הטכנולוגיים לצרכי הוראה איכותית ולמידה פעילה. לשם התנהלות יעילה בסביבה דיגיטאלית הלומד נדרש לסט של מיומנויות המכונות אוריינות דיגיטאלית. בהרצאה זו יוצג מחקר שבחן במשך ארבעה סמסטרים קורס אקדמי לתואר שני באו"פ. המחקר בדק האם וכיצד סטודנטים הלומדים בקהילת למידה דיגיטלית, מקיימים ביניהם למידה שיתופית סינכרונית ואסינכרונית, תוך אינטראקציות לימודיות בצוותים קטנים ובקהילת הקורס, ועל ידי כך מפתחים מגוון מיומנויות של אוריינות דיגיטלית. על סמך תוצאות המחקר שעלו מניתוח יומני הלמידה של הסטודנטים, בהרצאה אציג עקרונות לעיצוב פדגוגי של קורסים אקדמיים מקוונים, שמסייעים בפיתוח מגוון מיומנויות אוריינות דיגיטאלית. מיומנויות כגון: וויסות למידה עצמית, תפיסת למידה רגשית וחברתית ותפיסת למידה קוגניטיבית ,וכיצד עקרונות אלה מעודדים למידה שיתופית ומאפשרים השמעה של "קול הלומד".  
 
* אורית עבדיאל הגישה לאחרונה עבודת תזה לתואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה.

3. תומר לובטון בהנחיית ד"ר תמר שמיר-ענבל וד"ר אינה בלאו
הכשרה מקצועית לבחירתך: חווית הלמידה בקורסים מקוונים להכשרה מקצועית של עובדי הוראה מובילי תקשוב

צמיחה והתפתחות מקצועית של עובדי הוראה נשענת, בין היתר, על קורסים מקצועיים העוסקים בהרחבת תכנים ופיתוח מיומנויות מסוגים שונים. לאחרונה חלק מקורסים אלה ניתנים גם ללמידה באופן מקוון. בהרצאה יוצג מחקר שמטרתו לנתח תהליכי למידה בהכוונה עצמית המתבצעת בעת למידה המשלבת בין מפגשים פנים-אל-פנים לבין למידה מרחוק בקרב מובילי תקשוב במערכת החינוך כחלק מתהליך ההתפתחות המקצועית שלהם. ייחודיות שדה המחקר מתמקדת באפשרות שניתנה למשתתפים, להרכיב מתוך כוורת קורסים מקוונים שעמדו לבחירתם, את ההשתלמות השלמה.
מתוך מגוון שאלות המחקר שנבחנו יוצגו בפניכם תוצאות אשר מתבססות על ניתוחי ראיונות המתייחסים לסיבות לבחירת הקורסים ותיאור תהליך הלמידה בהכוונה עצמית (Self-regulated Learning – SRL). זאת לצורך בחינת ההיבטים המגוונים בלמידה: מוטיבציית הלומד, המחויבות ללמידה, תכנון, ביצוע, רפלקציה ותהליכי ניטור וניהול הלמידה. מהממצאים עולה כי הסיבה העיקרית לבחירת הקורסים אינה נוחות בזמנים, המרצה או המדיום (סינכרוני או א-סינכרוני), אלא נושא הקורס. מבין ממצאי הלמידה בהכוונה עצמית בלטו גורמי המוטיבציה של הלומדים, אסטרטגיות הלמידה בהן נקטו, ההתארגנות ותהליכי הניהול והניטור הלמידה. משמעות ממצאים אלו תורמת לעיצוב קורסים להתפתחות מקצועית אשר עונה על מגוון הצרכים האישיים של הלומדים תוך התייחסות לגורמים המוטיבציוניים ולאסטרטגיות הלמידה.

 
* תומר לובטון היא סטודנטית לתואר שני לקראת הגשת עבודת תזה בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה.
הסרה מרשימת תפוצה
הנך רשאי/ת בכל עת, להודיע על אי רצונך להמשיך לקבל דבר פרסומת ו/או דיוור  ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדוא"ל: innovation@openu.ac.il

Powered by Publicators