logo-op
tekes-yomhashoa_1

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
תשע"ז

יום שני, כח בניסן תשע"ז, 24 באפריל 2017, בשעה 10:00, אולם צ'ייס 

10:00 צפירה והתחלת העצרת

פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה 
דברי פתיחה
   
10:10 ד"ר ליאת שטייר-לבני, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
ייצוג השואה וניצולי השואה בקולנוע התיעודי בישראל

   
הקולנוע התיעודי הארץ-ישראלי נדרש לייצוג השואה ולניצוליה עוד מתום מלחמת העולם השנייה, ומוסיף לעסוק בנושא גם בימינו אלה. במרוצת הדורות עברו הייצוגים תהפוכות שמקורן בתמורה בתודעת השואה בישראל, בהתפתחויות טכנולוגיות ובשינוי שחל ביחס כלפי ז'אנרים שונים בתחום התיעודי. ההרצאה תפרוש את הנושאים המרכזיים המאפיינים את ייצוג השואה בקולנוע התיעודי בארץ, ותדון בייצוגים שהופיעו בסיום המלחמה, בשינויים שחלו בהם במהלך השנים, בדרך שבה יצרו בני הדור השני סדרה של ייצוגים חדשים ובנתיבים החדשים שאליהם פונים בני הדור השלישי.
   
10:50 הקרנת הסרט מסע אל הפלנטה האחרת (אנימציה תיעודית, ישראל 2014, 16 דקות) 
   
11:05 תום קלס, במאי ותסריטאי הסרט, עובד בשה"ם
הצגת תהליך העבודה על הסרט "מסע אל הפלנטה האחרת"
   
11:20 סיכום ודיון בהשתתפות הקהל

סיום משוער בשעה 11:30

ההשתתפות ללא תשלום
     Powered by Publicators