logoim2_0
TACHKIR2

כנס

יישומי התחקיר בארגונים אזרחיים 


יום שלישי, כג באדר תשע"ז, 21 במרס 2017, אולם קנבר
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
12:45 התכנסות וכיבוד קל

13:00 פתיחה: ד"ר צחי ברקוביץ, ראש המכון לניתוחי מדיניות, האוניברסיטה הפתוחה
מר מיכאל (מיקי) לב, מנכ"ל המכללה האקדמית כנרת
  
אלוף (במיל') נמרוד שפר, ראש אגף התכנון לשעבר, חיל האוויר
התחקיר בחיל האוויר

14:15 הפסקה

14:30 מושב ראשון: יישומים מעולם התחקיר בארגונים אזרחיים
  
פרופ' רוני טפר, מרכז אולטראסאונד ביה"ח מאיר ומנהל "סימולטק", מרכז לסימולציה רפואית של שירותי בריאות כללית
יישומים בתחום הרפואה
  
גב' ליאת פסח-גלבלום, מסר: המרכז הארצי לסימולציה רפואית, ביה"ח "שיבא" תל השומר ומרכז חרוב
יישומים בתחומים משולבים
  
מר חזי שגיב, מנהל בית ספר תיכון, באר טוביה
יישומים  בתחום החינוך
  
ארגון שמיים
יישומים בתחום העסקים
  
16:00 הפסקה

16:30 מושב שני: התחקיר בראי האקדמיה
  
פרופ' מיכה פופר, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
תרבות התחקיר 
  
ד"ר אילן דיין, מדעי ההתנהגות, המכללה למנהל וד"ר ורדה וסרמן, ראש המחלקה לניהול  ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
היבטים מגדריים של התחקיר
  
ד"ר דנה ושדי
, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
יישומים של התחקיר: עולם הרפואה מול ארגון ייצור בסין

18:00 הפסקה

18:15 פאנל מסכם: דילמות ואתגרים ביישום
מנחה: פרופ' אייל בן ארי, יו"ר מכון כנרת למחקר קשרי חברה, ביטחון ושלום, מכללת כנרת
  
משתתפים
אורני פטרושקה, מייסד ויו"ר "עיגול לטובה"
גדי מנחם, מנכ"ל "אורפאוס מדיקל"
איתי קרין, מנהל בית ספר יד"ע, קריית ביאליק
שמוליק רביד, יועץ ארגוני ואסטרטגי


19:00 קבלת פנים למשתתפי הכנס

ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש;
ההרשמה בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן


Powered by Publicators