logoOP40
logo_Innovation
logoShoham
הציבור מוזמן להרצאתו של
ד"ר גלעד רביד
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון

מישחוק בלמידה: הנעה והנאה
לצפייה בהרצאה המצולמת לחצו כאן

יום רביעי, ח בחשון תשע"ז, 9 בנובמבר 2016, בשעה 13:00, אולם נוידרפר, בניין הכיכר, קומה 1-
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
giladravid2
תקציר
ההבטחה הגדולה במישחוק (Gamification) בלמידה היא האפשרות להגביר את המחויבות, ההשתתפות, ההנעה וההנאה מתהליכי למידה שונים. להגיע למצב שבו התלמיד ישותקק לבצע את שיעורי הבית. מרבית פרויקטי המשחוק שיושמו במערכות ההשכלה, ברמות השונות שלה, מרכיבים חוויית משחק מאוסף אלמנטים הנבחרים בצורה היוריסטית. שיטת יישום זו, אשר רק לעתים מצליחה, מניחה מספר כשלים. הראשון, חוסר הידע כיצד כל אלמנט מישחוק בפני עצמו משפיע. השני, ייתכן שלא קיים פתרון אחיד לכולם ואומנם המישחוק יעצים חלק מהשחקנים אך בה בעת הוא יחליש קבוצה אחרת. השלישי, האינטראקציה בין האלמנטים השונים. והרביעי, במרבית הפרויקטים ההצלחה תימדד על ידי מה שאנו יודעים למדוד בקלות - ציונים.
בהרצאה זו לאחר הגדרת המישחוק ואלמנטי המשחק השונים נציג אוסף ניסויים בו מישחקנו קורס אקדמי ובחנו את השפעת האלמנטים המרכזיים על תפיסת ההנאה (perceived playfulness), תוך כדי בחינת תיווך מרכיבי אישיות ומגדר. תוצאות הניסוי כמו גם התובנות שנלמדו במהלכו מאפשרות  לתכנן יישומי מישחוק יעילים ומדויקים יותר.
.
 
על המרצה
ד"ר גלעד רביד, משחק מגיל צעירהשלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה והשתלמות פוסט דוקטורט באוניברסיטת דרום קליפורניהארה"במזה עשר שנים חבר סגל בכיר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגבחוקר ומרצה במערכות מידעהשפעות חברתיות של האינטרנטניתוח רשתות חברתיותניהול ידע משחק ומישחוק.

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
לחצו כאן
הסרה מרשימת תפוצה
הנך רשאי/ת בכל עת, להודיע על אי רצונך להמשיך לקבל דבר פרסומת ו/או דיוור הקשור לאירועים במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה 
ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדוא"ל: innovation@openu.ac.il

Powered by Publicators