header40-rikuz
לרגל אירועי 40 שנה לאוניברסיטה הפתוחה
אילת
ישראל: הוויכוח על הדה-לגיטימציה

יום ראשון
15 במאי 2016
בין השעות 19:00-18:00
85x164-40RAMATAVIV
מיתוס ואתוס בחברה הישראלית

יום ראשון
15 במאי 2016
בין השעות 20:00-18:00
ירושלים
נשים וייצוג של נשים במיתולוגיה ובפוליטיקה

יום שני
16 במאי 2016
בין השעות 20:00-18:00
חיפה
תרבות, כלכלה
וגלובליזציהיום שני
16 במאי 2016
בין השעות 20:00-18:00
ואדי ערה
   
יום שלישי
17 במאי 2016
בין השעות 20:00-18:00
כרמיאל
באר שבע
בקרת הגוף:
מטרום לידה ועד זקנה


 יום רביעי
18 במאי 2016
בין השעות 20:00-18:00
אשדוד
חדשנות ניהולית וניהול חדשנות

יום רביעי
18 במאי 2016
בין השעות 20:00-18:00
נס ציונה
חישובים ומחשבה
בחזית המדע 


יום שישי
20 במאי 2016
בין השעות 12:30-10:30
זכרון יעקב
חובקים עולם: גלובליזציה, חברה ומה שביניהן

יום שישי
20 במאי 2016
בין השעות 12:30-10:30

על מנת להסיר את שמך מרשימות הדיוור השונות, יש להיכנס למערכת שאילת"א 
לקישור "הודעות SMS ו-Email" ולסמן את סוגי ההודעות שאינך מעוניין/ת לקבל.