logoOP40
logo_Innovation
logoShoham
הציבור מוזמן להרצאתה של
פרופ' ניצה גרי
המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

השלכות השימוש בווידיאו מקוון בלמידה מרחוק ובלמידה מעורבת על
שימור סטודנטים והישגיהם

(לצפייה בהרצאה ביוטיובמצגת)
יום שני, ג בניסן תשע"ו, 11 באפריל 2016, בשעה 13:00, אולם קנבר, בניין הכיכר, קומה 1

בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
seminar2
תקציר
השימוש בווידיאו כאמצעי למידה קיים כבר עשרות שנים. לכאורה, לזמינות של הרצאות וידיאו באינטרנט אמורות להיות השלכות חיוביות, או לחילופין, חוסר השפעה על הלומדים. בפועל, נראה שהאפשרות לצפות בהרצאה בזמן, במקום ובקצב המתאים ללומדים, כתחליף למפגש פנים-אל-פנים, עלולה לגרום לסטודנטים דחיינים לדחות את הצפייה בווידיאו לסוף הסמסטר, לא להספיק ללמוד וכתוצאה מכך להיכשל בקורס, ולעיתים, אף לנשור מהלימודים.
ההרצאה תציג ממצאים של סדרת מחקרים שנועדה לבחון את השלכות השימוש בווידיאו מקוון בלמידה מרחוק ובלמידה מעורבת על שימור סטודנטים והישגיהם. המחקר התבסס על ניתוח נתונים קיימים של קורסים הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה, שנעשה בהם שימוש בהרצאות וידיאו מקוונות.
הגברת המודעות של כל הגורמים העוסקים בלמידה מקוונת למאפיינים המיוחדים של וידיאו מקוון כאמצעי למידה, על יתרונותיו וחסרונותיו תביא להגדלת האפקטיביות של השימוש בכלי זה להוראה, הדרכה והכשרה.
המחקר נתמך על ידי מענק מחקר של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
 
על המרצה
פרופ' ניצה גרי היא חברת סגל בכיר במחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה וראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה. מחקרה עוסק במגוון היבטים של ערך מידע וידע, וכן באימוץ, יישום ושימוש במערכות מידע, כולל: ניהול מערכות מידע; מערכות מידע אסטרטגיות; עסקים מקוונים; כלכלת מידע; כלכלת קשב; ניהול ידע, השבחת ערך וניהול לפי אילוצים; מערכות למידה מקוונות.

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
לחצו כאן
הסרה מרשימת תפוצה
הנך רשאי/ת בכל עת, להודיע על אי רצונך להמשיך לקבל דבר פרסומת ו/או דיוור ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדוא"ל: innovation@openu.ac.il


Powered by Publicators