KENESNEGISHUT
יום שני, י"ח בכסלו תשע"ו, 30 בנובמבר 2015
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום) 
____________
08:15 - 09:00 התכנסות וכיבוד קל
______________
09:00 - 09:40 מושב מליאה                                       אולם צ'ייס

יו"ר אילנה בניש, מורשת נגישות השירות, יו"ר ועדת תכנית הכנס
ברכות ודברי פתיחה:

פרופ' קובי מצר,  נשיא האוניברסיטה הפתוחה

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, משרד המשפטים
ד"ר אלון הסגל, נשיא איגוד האינטרנט הישראל

בת-שבע אנגלברג-בר, האוניברסיטה הפתוחה

09:40 - 10:00 יובל וגנר, מייסד ונשיא עמותת נגישות ישראל
מגמות השינוי בהנגשת מידע
10:00 - 10:45  עו"ד ערן טמיר, ממונה לשכה משפטית, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
חקיקת הנגישות בתחום האינטרנט והנגשת המידע
_______________
10:45 - 11:00

הפסקת קפה
_______________
  
מושב א1: נגישות אתרי האינטרנט          אולם צ'ייס
יו"ר: בת-שבע אנגלברג-בר,
מנהלת יישומי אינטרנט ואתר הבית, האוניברסיטה הפתוחה
חברה בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
11:00 - 11:20 אדם סלומון, מפתח ווב, משרד החינוך. חבר בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
מגמות שינוי מרכזיות בהנחיות WCAG 2.0   (ההרצאה באנגלית)

11:20 - 11:40
עומר בהרב,  מומחה נגישות אינטרנט, יועץ נגישות בחברת A2Z, חבר בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
עיצוב נגיש
11:40 - 12:00 שאולה הייטנר, יו"ר  ועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
טפסים נגישים
12:00 - 12:20 אילנה בניש, מורשת נגישות השירות,  חברה בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
בדיקות חוויות משתמש נגישות בדפי אינטרנט
12:20 - 12:40 טוביה שיינפלד, מנהל קורסים להטמעת נגישות באינטרנט, עמותת נגישות ישראל
נגישות ברכיבי ARIA
מושב ב1: טכנולוגיות מסייעות בהנגשת המידע   אולם נוידרפר
יו"ר: עדי טל, 
מרכזת טכנולוגיה מסייעת ביחידה לסטודנטים עם לקויות  באוניברסיטה הפתוחה
11:00 - 11:20 ד"ר בטי שרייבר, סמינר הקיבוצים
הקראה לשיפור שטף הקריאה בקורס אקדמי בשפה האנגלית
11:20 - 11:40 שמואל נאמן, חברת פילוסופט מובייל
נגישות בטלפונים חכמים מבוססי צג מגע
11:40 - 12:00 רינה כהן, מדריכה ארצית לתקשוב בחינוך המיוחד, מינהל טכנולוגיה ומערכות מידע, משרד החינוך
האייפד כמקדם למידה משמעותית מבוססת פרוייקטים בחינוך המיוחד
12:00 - 12:20 הדר זלצר פלאח, סמנכ"לית דגש טכנולוגיות מסייעות
דבי בן-טל, מנהלת יחידת הנגשה, עזר מציון
טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות מוטורית
12:20 - 12:40 גיל פאריינתי, מהנדס חומרה, אינטל ישראל
אפליקציות, חומרה וטכנולוגיות ניידות והתמצאות במבנים סגורים
___________________
12:40 - 13:30 הפסקת צהריים  
סיור בעמדות תצוגה
________________
מושב א2: תהליכים בהטמעת נגישות באתרי האינטרנט  אולם צ'ייס
יו"ר:  עו"ד מי-טל גרייבר שוורץ,  מנהלת קשרי קהילה ורגולציה, איגוד האינטרנט הישראלי
13:30- 13:50 עו"ד איתן עמרם, סגן ממונה מחוז מרכז, ממונה ארצי לנגישות וקידום זכויות עורכי דין ואנשים עם מוגבלות, לשכת עורכי הדין
מתודולוגיות בהנגשת פורטלים ברשת הלכה למעשה
 13:50 - 14:10 שלומית זרחוביץ, ראש תחום נגישות במרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה (שהם), האוניברסיטה הפתוחה
הנגשת סביבת הלמידה מבוססת Moodle של האוניברסיטה הפתוחה
14:10 - 14:30 בת-שבע אנגלברג-בר, האוניברסיטה הפתוחה,  חברה בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
נגישות באתרי אינטרנט מותאמים למובייל RWD
14:30 - 14:50 עמוס באר,  מנכ"ל הספרייה המרכזית לעיוורים 
ספרייה מקוונת לאנשים עם מוגבלות קריאה
14:50 - 15:10 רות ניסנבאום, פיתוח אתרי WordPress ותוספים
נגישות בפלטפורמת  WordPress 
15:10 - 15:30 רני עיניב, איגוד האינטרנט הישראלי 
כלים אוטומטיים לבדיקות נגישות בדפי אינטרנט
  מושב ב2: הנגשת מידע     אולם נוידרפר
יו"ר:  דנה כספי צחור
, ראש מדור נגישות באוניברסיטה הפתוחה
13:30- 13:50 נרקיס אלון,  מייסדת ושותפה ב Alevtion Academy
מיכל וולטנר, מנהלת קמפוס גוגל ישראל
הנגשת אפליקציות סלולר בשילוב אנשים עם מוגבלות
13:50 - 14:10 מאיה שניידר, מנהלת המרכז להנגשת מידע, עמותת נגישות ישראל
הנגשת מידע במסמכים וטפסים דיגיטליים
14:10 - 14:30 שראל אורן אוחנה, מייסד ומנהל מחלקת תעביר את זה הלאה בשפת הסימנים, מתורגמן לשפת הסימנים, עמותת נגישות ישראל
תעביר את זה הלאה בשפת הסימנים - הנגשת המידע לאנשים עם מוגבלות שמיעה
14:30 - 14:50 דבורה מנחם, רכזת תכנית תקשוב כהשתלבות, משרד החינוך
מתכנית לתקנות - סיפורה של תכנית תקשוב כהשתלבות
14:50 - 15:10
נועה ניצן, מרפאה בעיסוק, המרכז לייעוץ טכנולוגי בית איזי שפירא
טבלט ככלי לשילוב בלמידה והוראה
15:10 - 15:30 עמוס באר, מנכ"ל  הספרייה המרכזית לעיוורים
נופר גורן, מנהלת פרוייקטים, הספרייה המרכזית לעיוורים 
הנגשה באמצעות תיאור קולי

ההשתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש
בטלפון 3337* או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/accessibility


Powered by Publicators