Logo40ForLettersHe2
הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר אורלי פורמן
Lingua.ly

למידה מסתגלת בסביבות למידה דיגיטליות מקוונות
מועד:יום רביעי 2.12.2015 בשעה 14:30-13:00
מקום:אולם קנבר, בניין הכיכר
lingualy
תקציר:
למידה מסתגלת (adaptive learning) נמצאת במרכז שינוי נרחב שעוברות מערכות חינוך בארץ ובעולם. עיקרון זה מבוסס על גישה פדגוגית ותיקה, המכירה בהבדלים בין תלמידים בעלי יכולות שונות, סגנון למידה שונה, קצב לימוד שונה, ועוד, ומשתדלת להתייחס אל הבדלים אלו כדי ליצור מסלול למידה אופטימלי עבור כל תלמיד. ההרצאה מתמקדת בלמידה מסתגלת בתחום לימוד השפות, ובעיקר בתחום של למידת שפה שנייה. נדבר על עקרונות כלליים של למידה מסתגלת בסביבות דיגיטליות, ונבחן מחקר עדכני השוקל את היתרונות והחסרונות של הפתרונות השונים. במרכז ההרצאה יעמוד מקרה-בוחן של פתרון מסתגל ללימוד שפה תוך כדי גלישה ברשת, המיושם על-ידי חברת-ההזנק Lingua.ly. שחזונה להפוך את האינטרנט למרחב של חוויית למידה אישית ומסתגלת ללימוד שפה תוך כדי יישום עקרונות מוכחים מחקרית מתחום למידת השפה. המטרה היא לאפשר למידה אקראית (incidental learning) המבוססת על קריאה חופשית לפי תחומי העניין של הלומד, אך באופן שיטתי המבטיח קריאה בהתאם לרמת אוצר המילים. לשם כך, פרופיל הלמידה של כל משתמש מתעדכן אוטומטית תוך כדי גלישה ברשת וסימון מילים לא מוכרות, כך שהמערכת יכולה להציע תכנים אותנטיים המתאימים לתחומי העניין של הלומד, החוזרים על המילים החדשות שנאספו תוך הקשר רלוונטי, והמכילים שיעור אופטימלי של מילים מוכרות. שילוב עקרונות אלו בצורה מסתגלת בחוויית הגלישה היומיומית, מבטיח שמירה על עניין ומוטיבציה, והתאמה לרמה הולכת ועולה של רכישת שפה.
 
על המרצה:
ד"ר אורלי פורמן היא לומדת שפות אובססיבית עוד משחר ילדותה. היא השלימה תואר ראשון ושני בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בדגש על התפתחות שפה. לאחר מכן למדה בתכנית הדוקטורט של אוניברסיטת סטנפורד, שם חקרה את הקשר בין שפה לחשיבה בגישה בינתחומית (בלשנית, אנתרופולוגית, קוגניטיבית ונוירופסיכולוגית). לאחר השלמת הדוקטורט, חזרה לישראל והקימה עם יאן אימלס את ההזנק Lingua.ly, כיום אורלי פורמן עוסקת בין היתר במחקר ופיתוח בתחום שפות של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), ומלמדת בתכנית לחקר השפה ושימושיה בבית הספר לתרבות של אוניברסיטת תל אביב. .
הודעה זו נשלחה ע"י המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, 09-7782222
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל הודעות, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת innovation@openu.ac.il


Powered by Publicators

Powered by Publicators