KENESNEGISHUT נגישות ישראל האוניברסיטה הפתוחה איגוד האינטרנט הישראלי
האינטרנט וטכנולוגיות המידע חוללו התפתחויות משמעותיות בכלל והשפיעו על חייהם של אנשים עם מוגבלויות בפרט. הכנס מתקיים לציון יום שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.  נדון בו במגמות השינוי ונציג כלים מקצועיים ואת הארגונים העוסקים בנגישות לאינטרנט ולמידע.


הכנס יתקיים ביום שני, י"ח בכסלו תשע"ו, 30 בנובמבר 2015 ,  בין השעות 15:30-8:15

בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

לתכנית הכנס
   הכנס מיועד ל:
  מפתחי אתרים ואפליקציות, מעצבי חוויית משתמש, עורכי תוכן, מנהלי פרויקטים, מנהלי למידה    מתוקשבת


  נושאי הכנס

  הרצאות מליאה משותפות

 • מגמות השינוי במהפכת הנגשת המידע
 • הסטאטוס המשפטי של נגישות באינטרנט והנגשת המידע – תמונת מצב עדכנית

  מושב אינטרנט

 • מגמות שינוי מרכזיות בהנחיות Wcag 2.0   
 • עיצוב נגיש
 • מעבר  ל-  Label – טפסים נגישים
 • נגישות ברכיבי ARIA
 • בדיקות נגישות בדפי אינטרנט
 • הנגשת אתרי קורסים אקדמיים בפלטפורמת מודל
 • נגישות באתרי אינטרנט   מותאמים למובייל RWD
 • הנגשת ספרייה מקוונת לאנשים עם מוגבלות  
 • נגישות בפלטפורמת Wix
 • נגישות בפלטפורמת WordPress

  מושב הנגשת מידע וטכנולוגיות מסייעות

 • שילוב תוכנת הקראה לשיפור שטף הקריאה בקורס אקדמי באנגלית
 • טכנולוגיות עזר מתקדמות בשיקום ובלמידה לעיוורים
 • שילוב האייפד בהשכלה הגבוהה לסטודנטים עם לקות למידה
 • טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות מוטורית
 • הנגשת אפליקציות סלולר בשילוב אנשים עם מוגבלות
 • אפליקציות וטכנולוגיות ניידות והתמצאות במבנים סגורים
 • הנגשת מידע במסמכים ובטפסים דיגיטליים
 • תעביר את זה הלאה – הנגשת המידע לאנשים עם מוגבלות   בשמיעה
 • הנגשת סביבות למידה  לתלמידים עם מוגבלות במערכת החינוך
 • תיאור קולי: נגישות בסרטי וידאו – חוויה רב חושית והדגמה חווייתית

  הערות

 • בכנס ירצו מיטב המומחים בתחום הנגישות לאינטרנט ולטכנולוגיות המידע.
 • תכנית הכנס המלאה ובה פירוט השעות ושמות המרצים תתפרסם מיד לאחר החגים.
 • המעוניינים בהסדרי נגישות מתבקשים לציין זאת בטופס ההרשמה.
ההשתתפות (ללא תשלום) על בסיס הרשמה מראש
בטלפון: *3337 , או באתר האינטרנט:
www.openu.ac.il/accessibility


Powered by Publicators