header-shoham-research
הציבור מוזמן להרצאתו של
ד"ר ארנון הרשקוביץ
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

"זה בטוח מפוברק, אין כמעט 'לייקים'":
משתנים חברתיים והערכת אמינות מידע מדעי באתרי רשתות חברתיות
 

מועד:יום שני 26.10.2015 בשעה 14:30-13:00
מקום:אולם קנבר, בניין הכיכר
Arnon
תקציר:
הרצאה זו תעסוק בהערכת אמינות מידע מדעי באתרי רשתות חברתיות, ובפרט בחלקם של משתנים חברתיים בתהליך זה. כפי שיודגם בהרצאה, למשתנים החברתיים - למשל, מספר "לייקים"/שיתופים בפייסבוק, או זהות מפרסם המידע) חלק חשוב בתהליך הערכת אמינות המידע. ההרצאה תציג את המסגרות התיאורטיות הרלוונטיות המסבירות תופעה זו, ובמהלכה יוצגו ממצאים ממספר מחקרי פיילוט שנערכו בקרב אוכלוסיות שונות (כולל ילדים, נערים ומבוגרים). ממצאים אלו מאירים פנים שונים של התופעה. בחלק מן המחקרים הללו נעשה שימוש במצלמה למעקב תנועות עיניים (Eye-tracking) לצורך בחינה-בפועל של היוריסטיקות להערכת אמינות מידע. כפי שנראה, לא תמיד ישנו מתאם מושלם בין דיווחי המשתתפים אודות היוריסטיקות אלו לבין התנהגותם בפועל.
 
על המרצה:
ד"ר ארנון הרשקוביץ הוא חבר סגל בכיר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב (בחוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי). מחקריו עוסקים, בין היתר, בשילוב טכנולוגיה ניידת בבית הספר, בהיבטים של למידה במדיה החברתית ובמחקר משפחתי (גנאלוגיה) כהזדמנות למידה ייחודית.
הודעה זו נשלחה ע"י המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, 09-7782222
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת innovation@openu.ac.il.


Powered by Publicators

Powered by Publicators