argaz-chol-digitali
 
יום שני, כ"א בסיוון תשע"ה, 8 ביוני 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)


לצפייה בהרצאות לחץ כאן
16:15 התכנסות וכיבוד קל
   
16:30 מושב ראשון: ספרים אלקטרוניים בגיל הרך
  יו"ר: ד"ר גל בן-יהודה, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
   
  פרופ' עפרה קורת, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
  טכנולוגיה וקידום אוריינות בגיל הרך: מה למדנו בעשור האחרון על הספר האלקטרוני?
   
 
 
ד"ר גל בן-יהודה, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
ילדים קוראים מולטימדיה
   
17:30 הפסקה
   
17:45 הרצאת ביניים
  פרופ' יהודית גל-עזר, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
  האם יש "מוקדם מדי" להוראה וללמידה של מדעי המחשב?
   
18:15 מושב שני: ילדים ומכשירים חכמים
  יו"ר: ד"ר אבנר כספי, ראש המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
   
 
 
ד"ר סיגל עדן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה: רובוט ללימוד תפיסה מרחבית
   
 
 
ד"ר שולי גילוץ, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
מעבר לגבולות המכשיר: משחק בעידן הדיגיטלי

סיום משוער בשעה 19:30
 
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון3337*
 (03-5114412) או באתר האינטרנט:
www.openu.ac.il/preschooltec


Powered by Publicators