הסיפור שלה

יום ראשון, יד באייר תשע"ה, 3 במאי 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
15:45 התכנסות וכיבוד קל
   
16:00 ברכות: פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,       האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון: עיצוב המרחב הציבורי
יו"ר: פרופ' גיא מירון, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' גור אלרואי, החוג ללימודי ארץ ישראל וראש בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה
חמישים שנות הגירת נשים לארץ ישראל, 1931-1881

פרופ' מרגלית שילה, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
דמויות נעלמות במפלגת הנשים הראשונה בארץ

ד"ר בת־שבע מרגלית שטרן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ומכון שכטר למדעי היהדות
הניסיונות להסדרת שוק העבודה בא"י המנדטורית: העסקת ילדות במשק בית - מקרה מבחן

   
17:30 הפסקה
   
17:45 מושב שני: בשירות האומה
יו"ר: ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מוסטפא כבהא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
מעורבות נשים במרד הפלסטיני, 1939-1936

פרופ' יפה ברלוביץ-בלוך, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן ויו"ר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים
למה שכחו את סופרות היישוב

ד"ר דורית יוסף, חוקרת אורחת במרכז על שם ריכרד קבנר להיסטוריה גרמנית
שבאוניברסיטה העברית בירושלים
נשים ייקיות בארץ ישראל - הזדמנויות וחסמים

דברי תגובה וסיכום: ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה ומכון שכטר למדעי היהדותסיום משוער בשעה 19:30


ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/women

 

Powered by Publicators