גיליון מספר 6 ספטמבר 2013

פורום ה-15 מאגד את "העיריות העצמאיות" בישראל, ובו מיוצגות מרבית הערים הגדולות והמטרופולינים במדינה. בערי הפורום מתגוררים כ-3 מיליון תושבים, ומעגלי אוכלוסייה רבים נוספים עושים בערים אלה שימוש יומיומי לצורכי תעסוקה, מסחר, פנאי ובילוי, חינוך ועוד .

הצעת חוק עיריות איתנות תובא לקריאה שנייה ושלישית במושב החורף הקרוב

בהמשך לפגישת פורום ה-15 עם שר הפנים גדעון סער ובסיועו של יו"ר הקואליציה ח"כ יריב לוין, הוחל דין רציפות על הצעת חוק עיריות איתנות. במושב החורף תובא ההצעה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לקראת אישורה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.


להמשך >>

ראשי הערים של פורום ה-15 החליטו על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה

ביוני האחרון החליטה מליאת ראשי הערים של הפורום לאמץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות הפורום, וליישמו באופן הדרגתי. החל משנת 2014 יוחל התקן בהדרגה על סוגי מבנים שונים כמדיניות עירונית מחייבת. יישום ההחלטה ילווה על ידי צוות מעקב משותף לפורום ה-15 ולגופים העוסקים ביישום התקן

להמשך >>

אושר פרק השלטון המקומי בחוק ההסדרים: פרק התקצוב הדיפרנציאלי יבוטל ומענקי האיזון והפיתוח לא ייפגעו

עוד נקבע בחקיקה כי התקציב המיועד לבחירות ברשויות המקומיות לא ייפגע וכי 'מקדם השחיקה' בנוסחת עדכון הארנונה השנתי יבוטל. 57 הרשויות העצמאיות ישתתפו בקיצוץ בתקציב המדינה על ידי העברה חד פעמית של 450 מיליון שקל לממשלה.

להמשך >>

שינויים במיני-רפורמה בחוק התכנון והבנייה

נציגי פורום ה-15 קיימו פגישות מרתוניות עם אנשי משרד הפנים והביאו לכך שנוסח הרפורמה שהובא לאישור הממשלה כולל שינויים בהתאם למרבית ההערות העקרוניות של פורום ה-15. הדיון המקצועי בין הצדדים יימשך לפני תחילת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה.


להמשך >>

עדכון תמ"א 35

מנכ"ל משרד הפנים, בגיבוי שר הפנים, הסכים לעצור את המרוץ לעדכון תמ"א 35 וליצור שולחן עגול משותף לפורום ה-15, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומינהל התכנון. במסגרת דיוני השולחן העגול, פועלים הגורמים המקצועיים של פורום ה-15 ומש"מ ראש וראשון לכך שהממשלה תציע חבילת תמריצים תכנוניים מיוחדת למחוזות הצפון והדרום, ותוותר במקביל על חלק ניכר מתמריצי הגדלת היצע הדירות במרכז, זאת במטרה להעצים המטרופולינים הללו ולחזקם.

להמשך >>

סדרת מפגשי  GREEN DATE

המפגשים מיועדים לבעלי תפקידי מפתח בעיריות החברות במיזם אמנת האקלים של פורום ה-15, ויעסקו ביישום תוכניות הפעולה העירוניות ובקידום הפרויקטים שעל הפרק.


להמשך >>

Powered by Publicators