forum15logo_0_0_0
עיקרי פעילות פורום ה-15 בשנת 2014
a_irioteitanot_1_0_0

חוק עיריות איתנות

ב-10 בפברואר 2014 אישרה מליאת הכנסת את חוק עיריות איתנות, חוק שהשלמתו הוא פרי של תהליך ארוך שהוביל פורום ה-15 במשך קרוב לעשור. במהלך שנת 2015 תתחיל עבודת מטה מול משרדי הממשלה להרחבת תחולת החוק.
b_yairlapid_0

מפגשי ראשי הערים של פורום ה-15 עם שרי הממשלה

במהלך שנת 2014 נפגשה מליאת ראשי הערים של פורום
ה-15 עם השר לביטחון פנים, שר החינוך ושר האוצר, לדיון בסוגיות שעל סדר יומו של השלטון המקומי.
h_pakahim_0_0_0

הרחבת סמכויות הפקחים העירוניים

מזה כ-4 שנים פועל פורום ה-15 להרחבת סמכויות הפקחים העירוניים בשני תחומים - הרחבת סמכויות העזר לאכיפה, וכן מתן סמכות אכיפה לגבי מספר עבירות תעבורה עירוניות.
לאחרונה נרשמה התקדמות משמעותית בנושא זה, תודות לסיוע ולנכונות של השר לביטחון פנים.
עדכונים בנושא תכנון ובנייה

בשנה האחרונה לקח פורום ה-15 חלק פעיל במספר רפורמות שקידמה הממשלה בתחום התכנון והבנייה, וכן היה שותף להחלטות שקיבל קבינט הדיור.

ערים חכמות - טכנולוגיה בשירות העיר

smartcitieslogo_0_0
פורום ה-15 מקיים סדרת מפגשים בנושא "ערים חכמות - טכנולוגיה בשירות העיר", במסגרתם מוצגות טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשניות בנושא. כמו כן, נציגים מערי הפורום לקחו חלק במשלחת הישראלית בכנס ערים חכמות בברצלונה, ספרד.

החלטת פורום ה-15 על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה

c_grennbuilding_0_0_0_0


עדכונים על הליך אימוץ התקן בערי הפורום.
חובת הנגשת תשתיות ושירותים לאנשים עם מוגבלות

פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי פועלים מול משרדי הממשלה למציאת פתרונות להיבט התקציבי וההיבט הפלילי של החובות המוטלות על הרשויות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות שהותקנו מכוחו.
"ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"
f_britarim_0_0_0_0
"ברים ערים לאיכות חיים וסביבה" מציגה מסגרת רעיונית חדשנית ליישום תכניות הפעולה העירוניות במסגרת חתימת העיריות על "אמנת האקלים של פורום ה-15".

פרקטיקות ליישום אמנת האקלים

praktikot_0_1_0
במסגרת התמיכה בפעילות העיריות ליישום אמנת האקלים של פורום ה-15, פיתח הפורום את כלי "הפרקטיקות" המציג דוגמאות של פרויקטים מוצלחים ומזקק אותן לכדי כרטיס פרוייקט או מתווים שניתנים ליישום בעיריות.
ימי עיון והכשרות בתחום הסביבה והקיימות

בשנת 2014 קיים פורום ה-15 מספר ימי עיון והכשרות בתחומי הסביבה והקיימות, ביניהם מפגשי ה"גרין דייט" שמטרתם ללוות את שלב היישום וההטמעה של אמנת האקלים של פורום ה-15.
הקצאת מכסות להפקת חשמל מאנרגיה סולרית למגזר העירוני

פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי הצליחו להביא לשינוי אופן חלוקת המכסות להקמת מתקנים פוטו-וולטאים בין המגזר העירוני לבין המגזר הכפרי.
תכנית העבודה של פורום ה-15 לשנת 2015

לחצו כאן לעיון בעיקרי תכנית העבודה של פורום ה-15 לשנת 2015.
פרסומים והופעות בתקשורת בשנת 2014

לחצו כאן לעיון במאמרי דעה שפורסמו מטעם פורום ה-15 בשנה החולפת, וכן בהופעות בתקשורת בנושאים שונים.
פורום ה-15
רחוב הארבעה 19, קומה 10, תל אביב
03-6844236

http://www.forum15.org.il
פרסומת
הודעה זו נשלחה ע"י פורום ה- 15, רחוב הארבעה 19, קומה 10, תל אביב, 03-6844236
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת info@forum15.org.il
או ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה.


Powered by Publicators

Powered by Publicators