Header2
"עבדתי 300 שעות כי פחדתי שיפטרו אותי"
Attention
בכתבה שתפרסמה ב- Ynet מעיד מנופאי כי נאלץ לעבוד 300 שעות בחודש, זאת בשעה שהחוק מתיר העסקה של עד 238 שעות בחודש. 
 
"לא היתה לי ברירה, כי הייתי במצב כלכלי לא נעים ופחדתי שיפטרו אותי ואשאר בלי עבודה", אמר המנופאי והוסיף "אז עבדתי את השעות הנוספות, כי הייתי צריך, אבל לאחרונה גיליתי שזו דרישה לא חוקית".

לאחרונה התפטר מהחברה בה עבד והוא מתכוון להגיש נגדה תביעה בגין עברות על חוקי עבודה.

מאז נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, לא רק שמשרד התמ"ת נוקט בפעילות יזומה מול מעסיקים מפרים חוק, אלא גם מופנה לארגונים כאלה ע"י עובדים שזכויותיהם נפגעו.

הפרות כאלה גוררות עיצומים כספיים על החברות ואף על מנהלים באופן אישי. הקנסות עלולים להגיע אף ל- 35,000 ש"ח בגין כל הפרה.

מערכת ההתראות של Synerion תאפשר לכם לצמצם סיכונים ולמנוע קנסות ארגוניים ואישיים כתוצאה מהפרה של דיני עבודה.

לפרטים, אנא פנו למנהל תיק הלקוחות שלכם:
בעז פינקלשטיין | טל. 050-8882322 | מייל
יאיר רוזנבלט | טל. 050-8882419 | מייל
ממשיכים לחדש לכם -
טפסים אלקטרוניים חדשים בתיק העובד
electronic-form
כבר סיפרנו לכם על מגוון הטפסים האלקטרוניים, עם חתימה דיגיטאלית, המשולבים בתיק העובד שלנו, Synerion Core HR, ומאפשרים לכם תקשורת יעילה עם העובדים, צמצום אדמיניסטרציה ותאימות נתונים.

אנו ממשיכים להוסיף סוגי טפסים, ואף יכולים ליצור עבורכם טפסים ייעודיים.

טופס 'קרא וחתום'
יש לכם נהלים, סקרי בטיחות וכד' שהעובדים צריכים לאשר שקראו? - שלחו אליהם את הנוהל ובקשו מהם לחתום דיגיטאלית ולאשר קריאה. האישור ייקלט ויישמר בתיק העובד כקובץ PDF. 
דוח בקרה יאפשר לכם לאתר עובדים שטרם השיבו.
 
שאלונים וטפסים שונים
השאלונים והטפסים מאפשרים קבלת מידע מהעובדים או מעובד ספציפי, באופן אחיד.   
לדוגמה, שליחת טופס לגבי תהליך הקליטה של עובד חדש לארגון: האם מרגיש שקיבל את הכלים שמסייעים לו להיכנס לתפקיד, שיתוף פעולה וכיו"ב. הטופס ישלח באופן מתוזמן לעובד ולממונה חודש ממועד תחילת עבודה. 
כך יוכל מנהל משאבי האנוש להשוות בין המשוב של העובד החדש לזה של המנהל, ולנקוט בפעולות מתקנות במידת הצורך.

לפרטים נוספים בנושא תיק עובד וטפסים אלקטרוניים:
תמר בראל | טל. 052-5887300 | מייל
כשהעובדים לא מגיעים - איך להתמודד עם היעדרויות
Absence
עלות היעדרויות מעבודה מגיעות עד לכדי 22% מעלות השכר, ורבע מהעובדים מודים כי מסרו דיווחי מחלה כוזבים. 

ארגונים רבים מפסיקים בשנים האחרונות להסתכל על השעון ונוקטים בגישה ליברלית יותר לנושא הנוכחות: משעות עבודה גמישות ועד לחופשה ללא הגבלה. בין אם אתה מפעילים מדיניות נוכחות קשוחה או חופשית יותר, את כמות האיחורים וההיעדרויות הבלתי מתוכננות צריך לנהל.
קראו את הטיפים לניהול נכון של היעדרויות, במאמר מאת בעז פינקלשטיין, מנהל תיקי לקוחות בסינריון, שהתפרסם ב’כלכליסט‘.

ליצירת קשר עם בעז: טל. 050-8882322 | מייל

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators