Header2
מערכת נוכחות - צו הרחבה בנושא שבוע עבודה בן 42 שעות

לקוח נכבד, 

החל מ- 01/04/2018 יכנס לתוקף צו הרחבה בנושא שבוע עבודה בן 42 שעות.

לפי נוסח הצו, קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה. אם העובד יידרש לעבוד בשעה זו עקב צרכי עבודה, תשולם לו תמורה בגין שעה נוספת. 

המשמעות עבור העובדים במשרה מלאה שעד כה הוגדרה כ-186 שעות בחודש, היא שכעת המעסיקים יאלצו לאפשר להם לעבוד 182 שעות בחודש בלבד, או לשלם להם עבור 4 שעות נוספות, ובכך להגדיל את שכרם.

בנוסף הוחלט כי ניתן להעסיק 7 משמרות לילה בטווח של שבועיים וניתן להעסיק עד 16 שעות נוספות בשבוע ו-58 שעות עבודה בשבוע. 

חברת סינריון נערכת למימוש החוק על מנת לאפשר למעסיקים להכין את מערכת הנוכחות בהתאם לצו הרחבה. 
לשם כך, אנא השלימו את המידע הנחוץ בטופס המצ"ב והעבירו אותו אלינו באמצעות המייל בהקדם.

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators