Header2
חידושים בגרסת פברואר של מערכת Synerion WFM 4G 
לקוחות מערכת הנוכחות בענן - תוכלו ליהנות מהחידושים שיעודכנו אוטומטית במהלך השבועיים הקרובים, בהתאם למודולים שברשותכם.
חידושים בסידור עבודה
scheduling218
 • חוויית משתמש חדשה בסידור העבודה – ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי:
          הצגת תקנים, שעות שיבוץ ברוטו, שעות שיבוץ נטו, שעות שיבוץ נוספות ועלויות,
          כל זאת לשיבוץ מיטבי 
          יכולות סינון חדשות לרבות צפייה במספר מחלקות במקביל
          אפשרויות מיון משופרות הכוללות שם פרטי/שם משפחה/מספר עובד, הן לעובדים
          מתאימים לשיבוץ 
והן לעובדים ששובצו במשמרת  
 • התראות על שינויים בסידור העבודה הנשלחות מספר ימים לפני המשמרת
 • השאלת/ניוד עובדים מתוך מאגר, על- מנת למקסם את המשאב האנושי בארגון. העובד המושאל משויך למחלקה שהשאילה אותו. השעות והעלויות יועמסו על המחלקה בה שובץ 
 • אופציה לקליטת סידור עבודה ממערכות צד ג' כגון EZSHIFT המאפשרות חישוב נוכחות ע"פ סידור העבודה ותשלום שכר בהתאם, כמו גם התראות על חריגה מדיני עבודה.
חידושים ב Synerion Analytics
Analytics218
 • לוח מחוונים Dashboard המאפשר בחירה והתאמה אישית של תצוגת מדדים
 • ייצוא דוחות ניתוחי נתונים ל- Excel
mibile218
חידושים ב- 
Synerion Mobile Pro


 • דיווח בדיעבד של רצף ימי חופשה / היעדרות, כולל צירוף אסמכתאות בסמארטפון
 • אפשרות לחסימת דיווחי נוכחות מאתר לא מורשה
 • חסימה אוטומטית של בקשת היעדרות במקרה של יתרה שלילית, כל עוד מדיניות הארגון אינה מאפשרת חריגה בסוג ההיעדרות המבוקש.
הזנת חופשות
mult-request
 • הזנה מראש של חופשה מרוכזת בקליק.
WalkMe  עכשיו גם לעובדים
walkme218
 • תהליך מלא המנחה את העובדים, צעד אחר צעד, בפעולות במערכת, להטמעה קלה ומהירה בכלל הארגון.

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators