Header2
אינטגרציה חדשה בין מערכת הנוכחות
לבקרת כניסה מתוצרת Rosslare
access_control1
האינטגרציה האינטרנטית החדשה מאפשרת לכם לשלוט על מערכת הנוכחות ובקרת הכניסה, מכל מקום, בכל זמן ובאמצעות כל דפדפן. כך מתאפשרת פריסה היברידית המאפשרת לכם שימוש בטכנולוגיות קצה חדשניות, גם מול מערכת בקרת כניסה מסוג Legacy המותקנת באתר הלקוח.

האינטגרציה בין מערכת הנוכחות לבקרת הכניסה חוסכת לכם הקמה ותחזוקה כפולה של פרטי העובד בשתי מערכות נפרדות. כך תוכלו לחסוך זמן ולמנוע טעיות הנובעות מהזנת נתונים כפולה. 
האינטגרציה בין המערכות מזרימה בזמן אמת את תנועות הכניסה והיציאה ממערכת בקרת הכניסה למערכת הנוכחות, מאפשרת לכם בקרה שוטפת על נוכחות העובדים בכל רגע נתון, ומייתרת את הצורך בשעוני נוכחות גם באתרים מבוזרים.
באמצעותה גם תוכלו לתחזק נתונים לאורך חיי העובד בארגון ממערכת אחת, ללא כפילויות: משלב ההקמה, דרך שינויי הרשאות, אבדן תגים וכד'. 

לפרטים נוספים: אפרים שילוני   |   052-5887333  |   מייל
למה לכם ולעובדים שלכם מגיע תיק עובד חדשני?
tik-oved
סקר מעלה כי קרוב ל-67% ממנהלי מש”א הצביעו על ניירת ככאב הראש הגדול ביותר שלהם. כשליש  ציינו, כי הבעיה המרכזית שהם נאלצים להתמודד איתה, הינה מידע חסר בטפסים, וכ-30% מהמשיבים טענו כי תיקי העובדים שלהם לא מספקים תמונה שלמה לגבי העובד וכי יש להם קושי בחיפוש מסמכים.

אם כך, איך קרה שבשנת 2018 אתם צריכים עדיין להתעסק עם ניירת מצהיבה? מדוע המידע שלכם אינו שלם? ולמה קשה לכם למצוא מידע שכל כך נחוץ לכם לעבודה?

קראו עוד בכתבה שפורסמה ב  HRus
לפרטים נוספים אודות תיק העובד: תמר בראל    |   052-5887300   |  מייל

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators