header_0_0_1
בקרוב במכון טראמפ:
סדנאות טכנולוגיות
120115tn127

האייפד בטיפול קלינאות תקשורת 4-5/1/18

עם כניסתה של הטכנולוגיה הניידת לחיינו, אנו עדים לשינויים המשפיעים על יכולותינו לתקשר עם אחרים. עבור אנשים עם מוגבלות מדובר בשינוי מהותי ובהזדמנות לשפר את רמת חיהם. אנשי מקצוע בארץ ובעולם החלו ללמוד כיצד להשתמש בכלי זה לקידום מטרות בתחום ההתקשרות הן ככלי לתקשורת תומכת וחליפית והן ככלי לקידום מיומנויות תקשורתיות ושפתיות נוספות.

abcd

מכתיבה להקלדה - ישומים טכנולוגיים 5/2/18

בסדנא זו נלמד ונדון בסוגיות הקשורות לרכישת מיומנויות הקלדה כתחליף לכתיבה ידנית. נבחן תיאורי מקרה, ונתייחס לאפליקציות באייפד ותוכנות במחשב המשמשות להקלדה ומילוי דפי עבודה, תוך התייחסות ליתרונות ולחסרונות של האייפד ובדגש על הטמעה נכונה.
לפרטים נוספים והרשמה :

רסיאלה דרור 09-7701219
www.beitissie.org.il |rasid@beitissie.org.il

פרסומת
הודעה זו נשלחה ע"י בית איזי שפירא, רח' איזי שפירא רעננה, 09-7701219
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת rasid@beitissie.org.il
או ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה.

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators