Forum15-logo-heb

עיקרי פעילות פורום ה-15
לשנת 2016

greenglobus_rafideloya1_0

מליאת ראשי הערים
של פורום ה-15

בשנת 2016 קיימה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 מספר דיונים חשובים, ובין היתר נפגשה עם שרים וגורמי ממשל בכירים.

 זכייה ב"אות הגלובוס הירוק"
משפט, חקיקה ורגולציה
סביבה וקיימות
greenbuilding_NEW
Brit_Arim_Logo_NEW
pakahim
psolet_NEW
תכנון ובנייה
חדשנות עירונית
smartcity2
הופעות ופרסומים בתקשורת
אתר אינטרנט חדש 
new_website_589px
תכנית העבודה של פורום ה-15 לשנת 2017

אנו מבקשים להודות ליועצי פורום ה-15:

- לחברת "גורן עמיר יועצים" על התמיכה השוטפת בפעילות פורום ה-15 במסגרת הממשלה והכנסת, ובפרט לעליזה גורן, מושיק ביבי, יגאל נבו, רחל וידל, שוקי זוהר, סיגל פרימן וגל גוטמן.

- לחברת Unik, ובמיוחד לרן אהרן, אירית נחמני ואריאל הופרט, על עבודתם והליווי הצמוד של פורום ה-15 בתחום יחסי הציבור והתקשורת.

- ליועצים בתחום התכנון והבנייה - עו"ד שלום זינגר, עו"ד שרית דנה, פרופ' ערן פייטלסון והמתכנן צביקה מינץ - על הכנת ניירות עמדה מקצועיים ומעמיקים, ייעוץ ותמיכה שוטפת בפעילותינו בנושאי תכנון ובנייה, השתתפות בדיונים בכנסת ובממשלה וייצוגנו בערכאות משפטיות ובדיונים מקצועיים.

- ליועצים בתחום הסביבה והקיימות - לעידית הוד, המלווה את פרויקט אמנת האקלים, ולאבי מושל, המלווה את פעילותינו בנושאי פליטות גזי חממה וזיהום אוויר.
פורום ה-15
בית השלטון המקומי, רחוב הארבעה 19, קומה 10, תל אביב
03-6844236
פרסומת
הודעה זו נשלחה ע"י פורום ה-15, רחוב הארבעה 19, קומה 10, תל אביב, 03-6844236
הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, ללא תשלום, ע"י שליחת הודעת סירוב לכתובת info@forum15.org.il
או ע"י לחיצה על הקישור להסרה המופיע בתחתית ההודעה.

להסרה מרשימת התפוצה אנא לחץ/י כאן

To unsubscribe click here

Powered by Publicators